Socialsekreterare

Välkommen till Socialsekreterare.nu

Här hittar du information som besvarar frågor om hur det är att arbeta som socialsekreterare, vilken utbildning en socialsekreterare behöver, vilken lön socialsekreterare har och annan information.

Arbeta som socialsekreterare

Rollen som socialsekreterare är komplex och innebär att man arbetar med att hjälpa personer som har det svårt genom att utreda deras speciella livssituation. Som socialsekreterare är man i regel anställd av socialtjänsten som verkar i varje enskild kommun. Socialsekreterarens arbete kan vara inriktat på olika områden så som adoptionsfrågor, ungdomar eller familjerätt.

Socialsekreterare utgör ett stöd för människor som behöver bryta dåliga mönster eller som måste få hjälp rent ekonomiskt, för att de exempelvis är bostads- och arbetslösa eller har gått igenom en tuff skilsmässa. En socialsekreterare får träffa många olika personer och ta del av deras unika livsöden. Yrket består till stor del av att utreda personers situation och se vilken typ av hjälp samt bistånd de kan erbjudas för att lösa sina problem. Socialtjänsten samarbetar med andra statliga myndigheter som arbetsförmedlingen, försäkringskassan och frivårdsmyndigheten. Från dessa andra organisationer kan socialsekreteraren begära in information rörande de personer han eller hon försöker hjälpa. Att vara passionerad och att vilja hjälpa andra personer att få ett bättre liv är viktigt i rollen som socialsekreterare, samt att man är insatt i hur samhället styrs och är uppbyggt.

Egenskaper socialsekreterare

I yrket måste du vara medveten om att de beslut du tar kommer att påverka klienternas liv, förhoppningsvis till det bättre men ibland kanske utgången inte bli så lyckad som du önskat. Att vara lyhörd och inkännande är viktiga egenskaper hos en socialsekreterare, samt att ha ett stort tålamod då processerna kan bli långdragna.
Du ska engagera dig i dina klienters fall men alla tuffa beslut kräver också att du kan distansera dig och inte påverkas psykiskt. En typisk arbetsuppgift för en socialsekreterare är till exempel utredning rörande ett barns familjesituation. Anmäls det att ett barn far illa är det socialsekreterarens uppgift att utreda familjesituationen och i värsta fall besluta om fosterhemsplacering. Samtliga socialsekreterare har tystnadsplikt.

Utbildning och lön

Att kunna tala fler språk kan vara användbart för en socialsekreterare. Då utredningarna kräver mycket dokumentation bör du också vara bra på att formulera dig i skrift. För att arbeta som socialsekreterare ska du ha en högskoleutbildning som resulterar i en socionomexamen. Utbildningsprogram till socionom finns vid ett flertal högskolor och tar vanligtvis 3,5 år att slutföra. Ofta kan du välja mellan olika inriktningar, antingen en allmän inriktning eller specialisera dig mot exempelvis internationell socialpedagogik eller handikappomsorg. När du tagit examen kan du ansöka om att bli auktoriserad socionom via nämnden för socionomauktorisation.
Socialsekreterare har en månadslön på cirka 25 000 kronor.